Verwijzers

De informatie op deze pagina is openbaar, maar wel specifiek bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

Bent u verwijzer uit de eerste lijn? Medisch Centrum Breda hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met u. Op deze pagina vindt u informatie die uw contact met onze kliniek vereenvoudigt.

ZorgDomein: snel en efficiënt elektronisch verwijzen

Per januari 2017 zijn alle behandelingen van MC Breda via ZorgDomein bereikbaar voor alle aangesloten huisartsen in Nederland. Als u aangesloten bent op ZorgDomein, dan kunt u, uw patiënten elektronisch (via een beveiligde e-mail) verwijzen naar de juiste behandelaar. ZorgDomein ondersteunt het verwijzingsproces van de patiënt naar het ziekenhuis vanuit uw spreekkamer. Het is er op gericht de verwijzing van de patiënt naar de specialist efficiënt te laten verlopen.

Wat biedt Zorgdomein?

Eerstelijnsdiagnostiek
Naast het verwijzen van uw patiënt naar de juiste behandelaar kan ZorgDomein ook ingezet worden voor eerstelijnsdiagnostiek.  U kunt onze MDL artsen een scopie-onderzoek laten verrichten. Dit kan desgewenst onder volledige narcose. Zij informeren u daarna over de uitslag. Een goede service van ons voor u als professional.

Verwijsaanbod
ZorgDomein biedt u en uw patiënt een aantal voordelen:

  • U heeft direct zicht op het zorgaanbod en toegangstijden van MC Breda.
  • Uw patiënt komt goed geïnformeerd naar het ziekenhuis.
  • De samenwerking tussen u en ons word verbeterd en versterkt.
  • Doordat er afspraken zijn gemaakt over de manier van verwijzen wordt de kwaliteit van de medische zorg verhoogd. En dat is het uiteindelijke doel: “Medisch Centrum Breda. Beter voor u”.

Online afspraken maken
U en uw patiënten kunnen vanaf maart 2017 voor het overgrote deel van onze behandelingen online een afspraak maken.

Bent u geïnteresseerd?
Indien u geïnteresseerd bent in het gebruik van ZorgDomein en nog niet aangesloten neemt u dan gerust contact op met Hans Wouters 06-30783835 of per mail: wouters@mcbreda.nl. Aan de installatie van het ZorgDomein zijn geen kosten verbonden.

Nascholingen

Binnenkort treft u op deze pagina informatie aan over geaccrediteerde nascholingen in 2017.