Prostaat test

Start de test

Voordat u begint…
Als u moeite heeft om te plassen, pijn of een branderig gevoel bij het plassen, frequent toiletbezoek ‘s nachts, een plotselinge, oncontroleerbaar verlangen om te plassen, of een gevoel van nooit helemaal leeg te kunnen plassen, dan kunt u onze interactieve vragenlijst invullen om te bepalen hoe ernstig uw plasklachten zijn. De vragenlijst is gebaseerd op een internationaal erkende en gevalideerde scoringslijst IPSS (International Prostate Symptome Score), die door urologen en huisartsen wordt gebruikt om de ernst van uw plasklachten te kunnen beoordelen. De term “Prostate” is wat misleidend, om dat veel plasklachten niet gerelateerd zijn aan een prostaataandoening.

Deze vragenlijst is bedoeld als leidraad om de ernst van uw symptomen te bepalen, maar het is niet een volledige medische beoordeling, die alleen kan worden geleverd door een arts. Het kan niet aangeven of u een specifieke aandoening zou kunnen hebben. Afhankelijk van de resultaten, zou u de vragenlijst kunnen afdrukken en ze kunnen bespreken met uw arts als u denkt dat uw symptomen ernstig zijn.

Sommige mensen vinden het invullen van dergelijke vragenlijsten stressvol. Voordat u besluit de vragenlijst in te vullen, is het goed om u ervan bewust te zijn dat het invullen niet leidt tot een medische diagnose van een aandoening. Het is slechts een gids voor de symptomen, die een indicatie geeft over de vraag of het wellicht raadzaam zou zijn om medisch advies in te winnen, maar het is geen vervanging van het advies van een arts.

De scores geven niet direct aan dat u een prostaataandoening heeft. Echter, als uw score leidt tot het advies om te overleggen met uw huisarts, dan is het raadzaam om een kopie van de resultaten af te drukken en mee te nemen naar uw huisarts of uroloog om hen te helpen om uw klachten en prostaat te beoordelen.

Tevens is het goed om te weten dat dit een momentopname is en uw symptomen in de toekomst kunnen veranderen. Het is in dat geval verstandig om tijdig een arts te raadplegen voordat de symptomen dermate verergeren, dat zij de kwaliteit van uw leven gaan bepalen.

Start de test

Vraag wordt geladen

Uw behandelaar

D.D. Chandi

Uroloog