Kwaliteit

Kwaliteit draait om aandacht

Medisch Centrum Breda gaat voor kwaliteit van de bovenste plank. Klinkt mooi, nietwaar? Maar hoe weet u nu als patiënt wat dit in de praktijk betekent? Hieronder vertellen wij u graag wat wij doen om onze kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

ZKN-keurmerk

Zo laten wij onze zorg toetsen door ZKN, de onafhankelijke branchevereniging van Zelfstandige Klinieken Nederland die toeziet op de naleving van de kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk bewaakt het zorgproces van diagnose tot behandelresultaat. Een verplicht onderdeel ervan is een zogenaamd VMS: veiligheidsmanagementsysteem. Een VMS signaleert risico’s en analyseert incidenten, klachten en complicaties, waarna deze door de juiste maatregelen kunnen worden voorkomen. Dankzij de strenge toetsingscriteria is het ZKN-keurmerk uw waarborg voor de kwaliteit van onze behandelingen én uw veiligheid. Meer weten over het ZKN-keurmerk? Klik hier: www.zkn.nl

Patiënttevredenheid

We toetsen onze kwaliteit ook door patiënten te vragen hoe zij onze zorg ervaren en wat we volgens hen nog beter kunnen doen. Daarvoor ontvangen zij na afloop van hun behandeling een enquête met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Dat kan per e-mail maar ook anoniem door het formulier in een ongefrankeerde envelop op de post te doen. Met de feedback van onze patiënten kunnen wij verbeterpunten in kaart brengen, passende maatregelen nemen en zo onze kwaliteit verder verbeteren.

Klachtenregeling

Medisch Centrum Breda neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. Bij Medisch Centrum Breda doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste contact tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Patiënten Zorgsector. U kunt de klachtenregeling van Medisch Centrum Breda hier vinden. Klachten en geschillen

Privacyreglement

Medisch Centrum Breda respecteert de privacy van haar patiënten. Om u inzicht te geven in wat wij wel en niet met uw gegevens doen, hanteren wij een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt. Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens vindt u hier: www.cbpweb.nl