Dupuytren

Last van de ziekte van Dupuytren?

Meestal is het eerste symptoom van de ziekte van Dupuytren een knobbel of verdikking in de handpalm of de vingers. Het kan in principe bij alle vingers voorkomen. In een later stadium kunnen de vingers krom gaan trekken, waarbij de vingers niet meer helemaal gestrekt kunnen worden. In een nog later stadium kunnen de vingergewrichten zelfs op slot gaan zitten in een forse kromstand.


De behandeling van Dupuytren

De behandeling is operatief en meestal in dagbehandeling. Als uw hand beginnende verschijnselen van kromstand gaat vertonen is het tijd voor een operatie. Uit praktische overwegingen wordt er telkens aan één hand tegelijk geopereerd. De operatie kan onder verdoving van de te opereren arm of onder algehele narcose verricht worden. Tijdens de operatie worden er zigzag huid insnedes gemaakt in de handpalm en/of de aangedane vingers. De operatie voor Dupuytren duurt 1 tot 2 uur. Bij uitgebreide Dupuytren wordt er soms meerdere keren aan dezelfde hand geopereerd.


Na de behandeling

Direct na de behandeling van Dupuytren heeft u een dik verband om de hand heen. Soms wordt er een kleine drain achtergelaten om de bloedresten af te laten lopen. Deze drain wordt voordat u weg gaat verwijderd. Een vorm van napijn duurt meestal 2-3 dagen en is bij normaal verloop goed te verdragen danwel te bestrijden met het innemen van paracetamol.

Uw behandelaar